Årsmøde i Det Danske Orgelselskab

 

Lørdag den 19. september 2020 i Treenighedskirken, Grådybet 23, 6700 Esbjerg

 

Kl. 12:00  Velkomst ved formanden

 Præsentation af det nye Marcussen-orgel (43/III/P) ved organist Lasse Toft Eriksen

 Kl. 13:00  Frokost

 Kl. 14:00  Generalforsamling i Det Danske orgelselskab i flg. vedtægterne

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning om selskabets aktivitet i det forløbne år

4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter

7. Valg af revisorer, herunder valg af suppleanter

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

 Forslag til behandling under pkt. 8 skal være formanden i hænde senest 2 uger forinden, dvs. med post til Per Rasmus Møller, Nørregade 4, 8550 Ryomgaard eller mail prm@km.dk senest den 5. september 2020.

 

 

 Indbydelse til en festlig fejring af Det Danske Orgelselskabs 50- års jubilæum.   Lørdag 7. november 2020 kl. 13.00.

 Nyudnævnt orgelprofessor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM), Sven-Ingvart Mikkelsen har bidraget til og medarrangeret Det Danske Orgelselskabet (DDOs) Jubilæumsfejring i Konservatoriets arrangement af CIOF, Copenhagen International Organ Festival i ugen op til lørdag 7. november 2020. 

 DDOs fejring finder sted i Studiescenen (det tidl. Studie 2 i det gamle Radiohus) på konservatoriet i tidsrummet 13.00 til 16.30. Der er gjort foranstaltninger til at der bliver rigelig plads mellem gæsterne, ligesom de velkendte hygiejneregler skal overholdes.

Ved jubilæet bliver Orgelselskabets 50 års-jubilæumsbog præsenteret og beskrevet af bidragyderne. Orgel-professoren vil også indbyde en orgelsagkyndig til at berette om den seneste epokes interessante orgler og orgeltekniske emner – i samklang med DDOs 50-årige virke. Fremmødte studerende og andre orgel-interesserede, der lige som DDOs medlemmer har fri adgang til Konservatoriets koncerter og festligheder under Festivalen, vil hermed få et velvidende og vægtigt bidrag til deres kundskaber om danske orgler og orgelbygning.

DDO har også fremskaffet et klenodie af en gammel, dansk film: “Kirke og Orgel”, der vil blive fremvist under jubilæumsfejringen.

 Efter selve jubilæumsfejringen vil medlemmer og ledsagere kunne tilmelde sig til en middag på et af Frederiksbergs berømte spisesteder, hvor festlighederne fortsætter:

 Festligholdelsen afholdes på det hæderkronede spise og in-sted Restaurant Allégade 10, 2000 Frederiksberg, lørdag den 7. november kl. 18.00. (Dejligt spisested siden 1780).

 Når eftermiddagens arrangement på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Musikhistorisk Museum er til ende (se ovenfor!), er det ret let at komme med Metro fra Forum til Frederiksberg St. med en gåtur på kun 10 minutter til Allégade 10. For bilister er der en stor parkeringsplads bag Frederiksberg Rådhus, med indkørsel fra Smallegade.

Der er plads til ca 50 personer i lokalet. Indbetaling på 400,- kr til Ellen (på selskabets konto nr 1551-6584985. Indbetalingen er gyldigt bevis på deltagelse). Der skal foretages tilmelding til Ellen Lorentzen med angivelse af navn samt evt. ledsager, og desuden, om man skal have vegetar-menu.

Festen bliver afholdt i en fin og hyggelig festsal på første sal, ud mod gården, hvor der kan snakkes, synges og spilles og holdes taler i fred og ro. (el-klaver bør medbringes) ? !! Vi håber på lidt underholdning af en eller flere af deltagerne.

Der er mulighed for overnatning på Minihotel – Allégade 10, der har 15 istandsatte værelser. Bad og toilet på gangen. Prisen er 550,- kr for et dobbeltværelse og 450,- kr for et enkeltværelse.

 Ved flere nætter er prisen henholdsvis 500,- kr og 400,- kr. Overnatning skal bookes direkte på email: hotel@pc.dk Att: Lotte

 

Mvh. Ellen Lorentzen, Erik Hult og Gunnar Husted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv medlem!

Ønsker du at deltage i Orgelselskabets aktiviteter, og modtage foreningens medlemsblad, kan du læse mere om hvordan du bliver medlem på medlemssiden.

Det Danske Orgelselskab

orglet@orgelselskabet.org